Resource Center Akuase

Ronald Boekel

Why, What and How

Het project betreft de ontwikkeling van een Resource Center, een ‘Leer en informatie centrum’ in het (grote) dorp Akuase. Akuase heeft ongeveer 8000 inwoners, bijna iedereen heeft de beschikking over elektriciteit. De inkomsten van de dorpsbewoners komen voornamelijk uit de landbouw. De aanleiding van het project is het verzoek van de toenmalige Director of Education van het District om, analoog aan de ICT-projecten van BigStep in andere dorpen, ook in Akuase ICT-onderwijs een impuls te geven. Na overleg met de ‘Chief’, de dorpsraad en vertegenwoordigers van de 8 scholen van het dorp is besloten een Centrum te bouwen waar leerlingen van alle scholen ICT-onderwijs kunnen volgen en waar informatie over uiteenlopende kennisgebieden beschikbaar is voor alle inwoners van het dorp en de directe omgeving. Het gebouw is inmiddels (april 2009) zo goed als klaar. Er is een grote computerzaal waar 50 computers een plaats zullen krijgen. Daarnaast is er een grote ruimte waarin een bibliotheek zal worden ingericht en een kleinere ruimte waar instructie en cursussen kunnen worden gegeven. Er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot beheer, beveiliging en exploitatie van het centrum. De dorpsbewoners zelf zijn eigenaar van het Centrum en gezamenlijk verantwoordelijk voor de exploitatie en verdere ontwikkeling. De volgende stappen van het project zijn: de realisatie van de inrichting, het gebruiksklaar maken en het organiseren van adequate bemensing, ondersteuning en begeleiding. De 1%-leden wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de inrichting en vulling van de bibliotheek.
Wanneer het Resource Center operationeel is, zullen de volgende doelen kunnen worden nagestreefd: - Spreiding ICT-kennis in Birim North District - Meer leerlingen en volwassenen computervaardig - Minder schooluitval door toename motivatie (leren met ICT is leuk) - Gebruik van ICT-hulpmiddelen bij andere vakken - Grotere deelname vervolgonderwijs (betere resultaten examens) - Hoger percentage meisjes geschoold - Meer geschoolde (ICT)-docenten - Grotere toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie (bibliotheek) over en voor: o Onderwijs (taal en rekenen) o Opvoeding o Milieu o Land- en tuinbouw o Economie o Gezondheidszorg o Management o Geschiedenis o Geografie o Natuurkunde, Scheikunde en biologie o Techniek o Literatuur - Meer vrouwen in het arbeidsproces - Verkleining verschil in ontwikkeling met grote stad - Grotere relevantie en actualiteit met betrekking tot lesinhoud op de scholen - Betere communicatie tussen de verschillende scholen - Betere kennisuitwisseling tussen docenten - Lage drempel voor benutten Centrum voor alle lagen van de bevolking - Inkomsten uit de exploitatie van het Centrum (cursussen, boekenuitleen) - Grotere integratie van religieuze stromingen - Nederlandse vrijwilligers leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en exploitatie van het centrum
Lange termijn: - Na opening maken ongeveer 2200 leerlingen en 80 docenten uit Akuase gebruik van het ‘Leer- en Informatiecentrum’ (Resource Center). - In 2010/2011 zijn 120 docenten uit Akuase en daarbuiten getraind in het gebruik van ICT - 2200 leerlingen hebben toegang tot ICT faciliteiten in 2010/2011 - In 2010/2011 hebben 200 volwassen dorpsbewoners een cursus computergebruik gevolgd - In 2010/2011 bevat de bibliotheek minstens 2000 boeken over verschillende onderwerpen - In 2010/2011 bevat de bibliotheek minstens 1500 boeken die kunnen worden uitgeleend - In 2010/2011 bezoeken minimaal 5000 personen het centrum - In 2012/2013 is het aantal geslaagden van de 8 scholen in Akuase met 20% toegenomen - In 2012/2013 is er 30% minder uitval op de 8 scholen in Akuase - In 2011/2012 zijn er 400 medewerkers van bedrijven getraind in computergebruik - Mbt. onderwijsdeelname is in 2010/2011 de verhouding jongens/meisjes 50% - In 2010/2011 hebben minstens 8 Nederlandse vrijwilligers ondersteuning geboden aan en in het Centrum

Effects

Het Resource Center biedt het dorp en omgeving de mogelijkheid informatie over vele onderwerpen te verkrijgen en kennis te vergroten. Het biedt leerlingen van de scholen een grotere kans op het (kunnen) volgen van vervolgonderwijs waardoor er grotere kansen op de arbeidsmarkt ontstaan. Via internet kunnen boeren coöperaties vormen om hun afzetmogelijkheden te vergroten waardoor er meer inkomsten gegenereerd kunnen worden en armoede wordt bestreden.

Future

Door het geven van ICT-cursussen en het uitlenen van boeken worden inkomsten gegenereerd. Van deze inkomsten kunnen computers onderhouden worden en kan de boekencollectie worden aangevuld en verouderde exemplaren worden vervangen.

Fundraisers

Tasks

De citrus verwerkings fabriek